Team building Activities กิจกรรมทำงานเป็นทีม วัฒนธรรมองค์กร การสร้างทีมงาน
Team building Teamwork, Team collaboration มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, ระยอง,Thailand PDF Print E-mail
ภาวะผู้นำระดับ 5 จากหนังสือ Good to Great ของ Jim Collins
ก่อนลงไปในรายละเอียดเรื่องของภาวะผู้นำระดับ 5 จะต้องชี้แจงให้ท่านผู้อ่านเข้าใจลักษณะของหนังสือเล่มนี้ก่อน ในหนังสือ Good to Great ผู้เขียนได้ทำการศึกษาวิจัยองค์กรชั้นนำของอเมริกาย้อนกลับไปหลายสิบปี และหาว่า มีบริษัทไหนบ้างที่สามารถปรับเปลี่ยนตนเองจากบริษัทดีๆ ธรรมดาๆ เป็นบริษัทสุดยอดได้บ้าง
จากนั้นก็ศึกษาต่อว่า บริษัทที่สามารถปรับตนเองให้เป็นบริษัทที่สุดยอดได้จะต้องมีคุณลักษณะหรือองค์ประกอบอะไรบ้าง และในขณะเดียวกันเพื่อจะทำให้ภาพเกิดความชัดเจนขึ้น ทาง Jim Collins ซึ่งเป็นผู้เขียนหนังสือเล่มนี้ยังได้ศึกษาองค์กรอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันแต่ไม่สามารถปรับตนเองจากบริษัทชั้นดีให้เป็นบริษัทที่สุดยอดได้ ว่ามีคุณลักษณะหรือองค์ประกอบที่แตกต่างจากบริษัทในกลุ่มแรกอย่างไร
ในระยะแรกของการวิจัย Jim Collins ไม่พยายามที่จะหาคุณลักษณะที่เหมือนกันของผู้นำในองค์กรที่สามารถเปลี่ยนจากดีธรรมดามาเป็นดีสุดยอดได้ เนื่องจากในระยะแรกเขามีความเชื่อว่า ถ้ามุ่งแต่ที่ประเด็นผู้นำอย่างเดียว ก็จะทำให้ไม่ต้องศึกษาในเรื่องอื่นๆ เพราะทุกอย่างก็จะยกประโยชน์หรือโทษผู้นำ ไม่ว่าองค์กรจะประสบความสำเร็จ หรือล้มเหลว ก็มักจะโยนไปที่ผู้นำหมด แต่สุดท้ายจากหลักฐานต่างๆ ที่หามาได้ก็ทำให้ Jim Collins ยอมจำนนและสรุปได้ว่าคุณลักษณะของผู้นำมีผลสำคัญต่อความสามารถในการเปลี่ยนองค์กรดีธรรมดา ให้เป็นองค์กรที่ดีสุดยอดได้

 

Read more...
 
Team building Indorama วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasart University Learning Resort, Pattaya PDF Print E-mail

Team building Indorama วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasart University Learning Resort, Pattaya

ดูเหมือนว่า แนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากในทุกระดับ ไม่ว่าจะเป็นในระดับโรงเรียน การเรียนรู้ขององค์กร หรือแม้กระทั่งการเรียนรู้ในระดับสังคม
โดยเฉพาะการเรียนรู้ของทีมงานและบุคลากรภายในองค์กรที่พัฒนาจนกลายเป็นแนวคิดที่เราคุ้นเคยกันดีในเรื่องขององค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
ความตื่นตัวในเรื่องของการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลานั้น เกิดขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
ทำให้ทุกๆ ระดับต้องมีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและตลอดเวลา

 

Read more...
 
Team building CP group (Charoen Pokphand Group) Team relationship, Team work, Building team PDF Print E-mail

Team building CP group (Charoen Pokphand Group) Team relationship, Team work, Building team

 
จัดการวิกฤตการณ์ (Crisis Management) เป็นที่สนใจของบุคคลในวงการธุรกิจและนอกวงการ โดยที่เกร็ดความรู้ต่างๆ สามารถนำไปใช้ได้หลากหลาย ไม่เพียงแต่ในการบริหารธุรกิจแต่ยังรวมถึงการบริหารบ้านเมืองด้วย
 
 
ในหนังสือ Harvard Business Review ฉบับที่พูดถึง Crisis Management ได้เตือนไว้เป็นสิ่งแรกว่า วิกฤตการณ์เกือบทุกครั้งจะมีเมล็ดของความสำเร็จ และในขณะเดียวกันก็จะมีรากของความล้มเหลวอยู่ด้วย พูดง่ายๆ ก็คือ ในวิกฤตการณ์หนึ่งจะมีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว ไม่ได้มีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คิดแบบนี้แล้วทำให้สบายใจได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน
 
 
ในหนังสือ Harvard Business Review ฉบับที่พูดถึง Crisis Management ได้เตือนไว้เป็นสิ่งแรกว่า วิกฤตการณ์เกือบทุกครั้งจะมีเมล็ดของความสำเร็จ และในขณะเดียวกันก็จะมีรากของความล้มเหลวอยู่ด้วย พูดง่ายๆ ก็คือ ในวิกฤตการณ์หนึ่งจะมีทั้งความสำเร็จและความล้มเหลว ไม่ได้มีเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คิดแบบนี้แล้วทำให้สบายใจได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน
 
 
นายนอร์แมน อาร์ ออกุสติน (Norman R. Augustine) เป็นผู้เขียนแนะนำไว้ในหนังสือดังกล่าวว่า การจัดการวิกฤตการณ์ควรประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ดังนี้
 
Read more...
 
Team building Teamwork Team collaboration นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สวนนงนุช พัทยา โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ PDF Print E-mail

Team building Teamwork Team collaboration นักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง สวนนงนุช พัทยา โดย จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

สินค้าและบริการที่มีจำหน่ายในท้องตลาดนั้น ปัจจุบันมีลักษณะภายนอก สรรพคุณ ส่วนผสม ช่องทางการกระจายสินค้าและราคาจำหน่ายที่เหมือนๆ กัน จนลูกค้ากลุ่มเป้าหมายไม่สามารถแยกแยะได้ว่า สินค้าและบริการเหล่านั้นมีความแตกต่างกันอย่างไร เนื่องจากต่างก็ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิตสินค้าที่เหมือนกัน แถมยังมีการลอกเลียนแบบความคิดซึ่งกันและกัน เหมือนดังที่ภาษาการตลาดเรียกสินค้าลักษณะนี้ว่า "Me too Product" นั่นเอง
ดังนั้น นักการตลาดต่างก็พยายามแสวงหาวิธีการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตนเอง เพื่อมุ่งหวังให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายของสินค้า สามารถแยกแยะสินค้าของตนเอง ออกจากสินค้าของคู่แข่งขัน ที่มีอยู่ในท้องตลาดให้ได้
มิเช่นนั้นสินค้าก็จะมีสภาพที่ใช้ทดแทนกันได้ จนทำให้ลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ไม่มีความภักดีในตราสินค้าใดสินค้าหนึ่งเลย และสินค้าเหล่านั้นก็จะตายไปจากตลาดในที่สุดนั่นเอง

 

Read more...
 
Team building Teamwork Team management : Government Savings Bank at The Greeney Resort Khao Yai Thailand PDF Print E-mail

Team building Teamwork Team management : Government Savings Bank at The Greeney Resort Khao Yai

ในทุกๆ ปีวารสาร Fortune จะมีการจัดลำดับต่างๆ ออกมามากมาย ล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็คือ บริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกา (หรือ Fortune 500) ซึ่งมักจะได้รับการอ้างอิง กันอย่างกว้างขวาง
อย่างไรก็ดี มีการจัดลำดับอีกประการ ของวารสาร Fortune ที่เริ่มจะเป็นที่กล่าวขวัญ และอ้างอิงกันมากขึ้น นั้นคือบริษัท ที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด ในอเมริกา (100 Best Companies to Work for in America)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มที่จะมีการศึกษากันมากขึ้นว่า บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกว่าบริษัทเหล่านั้นมีแนวทาง หรือวิธีการอย่างไรในการทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานด้วย และอยากที่จะทุ่มเทและทำงานให้กับบริษัทเหล่านั้นอย่างเต็มที่
จำได้ว่า เคยอ่านบทสัมภาษณ์ของหนึ่งในผู้ที่ศึกษา และสำรวจหาบริษัทที่น่าทำงานที่สุดในอเมริกา (ชื่อ Robert Levering) ซึ่งเขาระบุไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่า ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้บริษัทเกือบทุกแห่งได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ 100 บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดนั้น เกิดขึ้นจากพนักงานจะรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ และผู้บริหารได้เห็นถึงความสำคัญ ของพนักงานต่อความสำเร็จของบริษัท

 

Read more...
 
Team building Minor Food Group:Team building for Excellence Communication team PDF Print E-mail

Team building Minor Food Group:Team building for Excellence Communication team By www.thailandteambuilding.com

ในทุกๆ ปีวารสาร Fortune จะมีการจัดลำดับต่างๆ ออกมามากมาย ล่าสุดที่เพิ่งออกมาก็คือ บริษัทยักษ์ใหญ่ของอเมริกา (หรือ Fortune 500) ซึ่งมักจะได้รับการอ้างอิง กันอย่างกว้างขวาง อย่างไรก็ดี มีการจัดลำดับอีกประการ ของวารสาร Fortune ที่เริ่มจะเป็นที่กล่าวขวัญ และอ้างอิงกันมากขึ้น นั้นคือบริษัท ที่น่าทำงานด้วยมากที่สุด ในอเมริกา (100 Best Companies to Work for in America)
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเริ่มที่จะมีการศึกษากันมากขึ้นว่า บริษัทที่ได้รับการคัดเลือกว่าบริษัทเหล่านั้นมีแนวทาง หรือวิธีการอย่างไรในการทำให้พนักงานมีความสุขในการทำงานด้วย และอยากที่จะทุ่มเทและทำงานให้กับบริษัทเหล่านั้นอย่างเต็มที่
ผมจำได้ว่า เคยอ่านบทสัมภาษณ์ของหนึ่งในผู้ที่ศึกษา และสำรวจหาบริษัทที่น่าทำงานที่สุดในอเมริกา (ชื่อ Robert Levering) ซึ่งเขาระบุไว้อย่างชัดเจนเลยครับว่า ปัจจัยที่สำคัญประการหนึ่งที่ทำให้บริษัทเกือบทุกแห่งได้รับการคัดเลือกให้อยู่ในรายชื่อ 100 บริษัทที่น่าทำงานด้วยมากที่สุดนั้น เกิดขึ้นจากพนักงานจะรู้สึกว่าตนเองได้รับการยอมรับ และผู้บริหารได้เห็นถึงความสำคัญ ของพนักงานต่อความสำเร็จของบริษัท ในบริษัทเหล่านี้เป็นบริษัทที่มีบรรยากาศในการทำงานที่ดีมากๆ และบรรยากาศเหล่านี้ ก็เป็นผลพวงมาจากทัศนคติ และการกระทำของผู้บริหาร
ผู้บริหารจะมีความเชื่อว่า บุคลากรของเขาคือผู้ที่มีส่วนรับผิดชอบหลักต่อความสำเร็จหรือล้มเหลวของบริษัท และผลพวงจากความเชื่อดังกล่าว ทำให้ผู้บริหารให้ความสำคัญต่อคุณค่า และความสำคัญของพนักงานของเขา (Positive Employee Recognition)

 

Read more...
 
<< Start < Prev 21 22 Next > End >>

Page 21 of 22