Team building บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) โดย Thailand Team building www.thailandteambuilding.com ความเห็นลูกค้าที่มีต่อเรา PDF Print E-mail
Team building บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)

Team building บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)


ต้องขอกล่าวขอบคุณอาจารย์และทีมงานด้วยเสียงอันดัง ที่ได้ให้ความรู้ทางวิชาการในการสร้างTeam Work และให้ความสุขสนุกสนานแบบNon-Stopแก่พวกเราR&D Center
Break the ice(ละลายพฤติกรรม)คือHightlightและจุดเริ่มของความสนุกแบบ Non-Stop อาจารย์สามารถกำกับจังหวะของกิจกรรมได้อย่างไม่ขาดไม่เกิน เกิดความต่อเนื่องลงตัว กลมกล่อม       มีการสอดแทรกวิธีการสร้างสมองซีกซ้ายขวาให้สมดุลย์(โดยที่เราไม่รู้ตัว)  สอนพื้นฐานการสร้างมนุษยสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติ
ในทุกกิจกรรมอาจารย์สอนและสอดแทรกแนวคิดการวิเคราะห์/การสื่อสาร  สอนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการฝึกเป็นผู้นำและผู้ตาม วิธีการระดมสมอง การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น การแก้ปัญหาแบบTrial&Error-Analysis-Benchmarking-Innovation การสอนให้รู้จักวงจร P-D-C-A และอื่นๆอีกมากมาย   
ในระหว่างที่ทำและหลังทำกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสุขที่เกิดขึ้นจริงแบบNon-Stop อย่างเป็นรูปธรรมคือสิ่งต่อไปนี้
- รอยยิ้ม
- เสียงหัวเราะแบบไม่ค่อยได้พักหายใจ 
- หลายคนบอก”เหนื่อย”เพราะหัวเราะไม่ได้หยุด
- หลายคนอุทานว่าSUGOI!(=สุดยอด!)
- ผลสำรวจความคิดเห็นออกมาว่ากิจกรรมดีๆยังงี้ให้จัดอีกทุกปี
- และผลตอบรับอื่นๆในแง่ดีอีกมากมาย
Sloganที่ว่า“Together we can ไปด้วยกันไปได้ไกล” อาจต้องเพิ่มคำว่า “ไปได้เร็วและสนุกด้วย”
ก็ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทีมงานเพื่อสร้างสรรค์ Team building ทีมีคุณภาพแบบ Non-Stopต่อไป 

สมคิด  เพลินจิตต์
Manager R&D Center
บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)