Team building Thailand ความเห็นลูกค้า เกี่ยวกับเรา
Team building บริษัท ไทยเพรซิเดท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน) Oganized by Thailand Team building www.thailandteambuilding.com ความเห็นลูกค้าที่มีต่อเรา PDF Print E-mail
Team building บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน) Oganized by Thailand Team building www.thailandteambuilding.com

Team building บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน)


“วิธีการสอนของอาจารย์เป็นแบบใหม่ ๆ ไม่เหมือนใครจะเน้นที่ตัวผู้เรียนเป็นหลัก

ให้ได้รับทั้งความรู้และวิธีการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานและชีวิตประจำวันเพราะ

การนำเสนอจะใช้หลัก PDCA เป็นพื้นฐานในการสอน ร่วมถึงกิจกรรมที่ใช้จะสอดแทรก

ทั้งหลักวิชาการและหลักของการทำงานเป็นทีมเข้าไปด้วย จะเห็นภาพได้ชัดเจนมากขึ้น

นำไปปฏิบัติได้ง่ายต่อการที่จะนำไปประยุกต์ใช้ ส่วนการอธิบายหรือสรุปอยู่ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย

โดยให้ทุกคนระดมสมองสรุปกิจกรรมและออกมาสรุปแต่ละกลุ่มว่าได้อะไรจากการทำกิจกรรมนี้

พอสุดท้ายก็ให้ทุกกลุ่มหา competency เพื่อจะได้นำไปใช้ภายในองค์กรของตัวเองต่อไป”

ธเนศ ศิริวรรณ
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกฝึกอบรม
บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์จำกัด (มหาชน)

 
Team building บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด(มหาชน) โดย Thailand Team building www.thailandteambuilding.com ความเห็นลูกค้าที่มีต่อเรา PDF Print E-mail
Team building บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)

Team building บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)


ต้องขอกล่าวขอบคุณอาจารย์และทีมงานด้วยเสียงอันดัง ที่ได้ให้ความรู้ทางวิชาการในการสร้างTeam Work และให้ความสุขสนุกสนานแบบNon-Stopแก่พวกเราR&D Center
Break the ice(ละลายพฤติกรรม)คือHightlightและจุดเริ่มของความสนุกแบบ Non-Stop อาจารย์สามารถกำกับจังหวะของกิจกรรมได้อย่างไม่ขาดไม่เกิน เกิดความต่อเนื่องลงตัว กลมกล่อม       มีการสอดแทรกวิธีการสร้างสมองซีกซ้ายขวาให้สมดุลย์(โดยที่เราไม่รู้ตัว)  สอนพื้นฐานการสร้างมนุษยสัมพันธ์อย่างเป็นธรรมชาติ
ในทุกกิจกรรมอาจารย์สอนและสอดแทรกแนวคิดการวิเคราะห์/การสื่อสาร  สอนให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการฝึกเป็นผู้นำและผู้ตาม วิธีการระดมสมอง การรับฟังความคิดเห็นของคนอื่น การแก้ปัญหาแบบTrial&Error-Analysis-Benchmarking-Innovation การสอนให้รู้จักวงจร P-D-C-A และอื่นๆอีกมากมาย   
ในระหว่างที่ทำและหลังทำกิจกรรม ดัชนีชี้วัดความสุขที่เกิดขึ้นจริงแบบNon-Stop อย่างเป็นรูปธรรมคือสิ่งต่อไปนี้
- รอยยิ้ม
- เสียงหัวเราะแบบไม่ค่อยได้พักหายใจ 
- หลายคนบอก”เหนื่อย”เพราะหัวเราะไม่ได้หยุด
- หลายคนอุทานว่าSUGOI!(=สุดยอด!)
- ผลสำรวจความคิดเห็นออกมาว่ากิจกรรมดีๆยังงี้ให้จัดอีกทุกปี
- และผลตอบรับอื่นๆในแง่ดีอีกมากมาย
Sloganที่ว่า“Together we can ไปด้วยกันไปได้ไกล” อาจต้องเพิ่มคำว่า “ไปได้เร็วและสนุกด้วย”
ก็ขอขอบคุณและขอเป็นกำลังใจให้อาจารย์ทีมงานเพื่อสร้างสรรค์ Team building ทีมีคุณภาพแบบ Non-Stopต่อไป 

สมคิด  เพลินจิตต์
Manager R&D Center
บริษัทไทยสแตนเลย์การไฟฟ้าจำกัด(มหาชน)